Service
Belintra Belgium

Duurzaam ondernemen

Voor het management van Belintra is duurzaam ondernemen een belangrijke doelstelling. Zowel op ecologisch als op ethisch vlak gelden binnen Belintra belangrijke normen en waarden:

1. Ecologische normen en waarden

  • Wij streven naar en geven steeds de voorkeur aan milieuvriendelijke materialen en productieprocessen.
  • Momenteel loopt de voorbereiding voor een certificatie voor ISO 14001. Belintra heeft als doelstelling om in 2015 deze norm te halen. ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.
  • In de productontwikkeling wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om het product te scheiden in restfracties geschikt voor recyclage, zoals aluminium, staal, verschillende kunststoffen, e.d.
  • Bij de selectie en de audit van onze toeleveranciers zijn milieuvriendelijke bedrijfsprocessen belangrijke criteria.

2. Ethische normen en waarden

  • De mens is en blijft centraal staan binnen Belintra: de mens als klant, medewerker, leverancier en in de brede zin van het woord alle gebruikers, direct en indirect, van onze producten.
  • Wij maken geen onderscheid tussen geslacht of herkomst, wij geloven in ieder zijn positieve inbreng en waarderen die.
  • Belintra zal geen goederen gebruiken, verwerken of verhandelen die in omstandigheden geproduceerd zijn waarbij de essentiële rechten van de arbeiders niet gerespecteerd worden.
  • Bij de selectie en de audit van onze toeleveranciers zijn ethische aspecten belangrijke criteria.

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

© 2017 - Belintra NV - Alle rechten voorbehouden